VUOKRAUSEHDOT YKSITYISHENKILÖILLE – QICRAFT FINLAND

Yleiset ehdot – Vuokraus yksityishenkilöille – Qicraft Finland

Nämä yleiset ehdot koskevat laitteiden vuokrausta Qicraft Finlandilta ja ovat voimassa laitevuokraustilauksen lisäksi.

§1 Laitteiden omistusoikeus

Vuokrakauden aikana laitteet omistaa Qicraft Finland.

§2 Sopimuskauden pituus ja sopimuksen irtisanominen

Vuokrasopimuksen pituus on vähintään kuusi (6) kuukautta. Jos osapuolet eivät irtisano sopimusta viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen alkuperäisen vuokrakauden päättymistä, vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi, joka on voimassa sen irtisanomiseen saakka. Irtisanomisaika on silloin kaksi (2) kuukautta.

§3 Kuukausimaksun tarkistus

Lakimuutosten, kuten arvonlisäverossa tapahtuvien muutosten yhteydessä vuokran hinta tarkistetaan ja muutetaan muutoksen mukaisesti.

§4 Maksuhuomautusmaksu

Vuokra maksetaan etukäteen. Jos asiakas ei maksa vuokraa ajoissa, vuokraan lisätään viivästyskorko eräpäivästä lähtien (2 % erääntyneestä summasta kuukaudessa). Jokaiseen maksuhuomautukseen lisätään XX euron hallinnollinen maksu.

§5 Kuukausimaksu toimintahäiriön yhteydessä

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö vuokrakauden aikana, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Qicraft Finlandille mahdollisimman pian häiriön havaitsemisen jälkeen. Häiriöstä ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen support@qicraft.no . Asiakkaalla on oikeus olla maksamatta vuokraa viallisesta laitteesta siitä päivästä lähtien, kun Qicraft on vastaanottanut ilmoituksen häiriöstä, ja siihen päivään asti, jolloin laite on korjattu tai korvattu vastaavalla tuotteella.

Kuukausivuokrasta vähennetään 1/30 päivässä sen ajanjakson ajalta, jolloin laite ei ole asiakkaan käytössä. Vähennys koskee ainoastaan tapauksia, joissa häiriö johtuu viallisesta laitteesta. Virheet, jotka johtuvat esimerkiksi asiakkaan varomattomasta toiminnasta, virheellisestä käytöstä tai toimintahäiriön aiheuttamisesta, eivät oikeuta vähennykseen.

§6 Varastettu tai asiakkaan vahingoittama laite

Vuokratakseen kuntolaitteen asiakkaalla on oltava kotivakuutus, joka kattaa varkaudet ja asunnon vahingot. Laitteen vahingoittumis- tai varkaustapauksissa vakuutusyhtiön vahingonkorvaus maksetaan Qicraftille. Jos asiakkaalla ei ole kotivakuutusta, hän on velvollinen maksamaan korvauksena laitteen arvon Qicraftille.

Laitteen arvoksi määritellään nykyhinta, josta vähennetään 50 % siitä kuukausivuokrasta, jonka asiakas on yhteensä maksanut Qicraftille laitteen vuokrakauden aikana. Jos asiakas toimii varomattomasti ja vahingoittaa laitetta siten, ettei sitä voi enää käyttää tarkoituksenmukaisesti, asiakkaan on maksettava sama korvaus Qicraftille. Laitteen arvo ei voi koskaan olla negatiivinen summa. Pienin mahdollinen arvo on 0 euroa.

§7 Laitteen huolto

Asiakas vastaa vuokratun laitteen kunnossapidosta. Ainoastaan Qicraftin valtuuttama huoltohenkilöstö saa tehdä laitteeseen huolto-, korjaus- tai muita toimenpiteitä. Jos laite vahingoittuu tai kuluu puutteellisen huollon seurauksena asiakkaan laiminlyötyä velvollisuutensa, Qicraftilla on oikeus vahingonkorvaukseen, joka kattaa kaikki tästä aiheutuneet kustannukset.

§8 Laitteen siirto

Asiakas ei saa siirtää laitetta asennuspaikasta muuhun paikkaan, ellei siirrosta sovita erikseen Qicraftin kanssa.

§9 Vuokrasopimuksen irtisanominen Qicraftin toimesta

Qicraftilla on oikeus purkaa vuokrasopimus välittömästi ja noutaa kuntolaite asiakkaalta, jos asiakas ei ole maksanut vuokraa yhden (1) kuukauden kuluessa eräpäivästä. Vuokrasopimus voidaan purkaa myös, jos asiakas laiminlyö laitteen kunnossapidon tai jättää tarvittavat huollot tekemättä. Laitteen purkamisen ja kuljetuksen maksaa tässä tapauksessa asiakas.

§10 Vuokrasopimuksen irtisanominen

Sopimus irtisanotaan kirjallisesti.

§11 Nouto vuokrasopimuksen päättyessä

Vuokrasopimuksen päättyessä Qicraft vastaa laitteen noutamisesta, ellei toisin ole sovittu. Asiakkaalla on velvollisuus varmistaa Qicraftin lähettämän henkilön pääsy laitteeseen.

§12 Oikeuksien siirtäminen

Qicraftilla on oikeus siirtää vuokrasopimus tai vuokrasopimuksen mukaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Qicraft ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta siirrosta. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta tai vuokrasopimuksen mukaisia oikeuksiaan kolmannelle osapuolelle.

§13 Mahdolliset riitatapaukset

Jos Qicraftin ja asiakkaan välille syntyy riita vuokrasopimuksen tulkinnasta, osapuolten tulee ensisijaisesti pyrkiä ratkaisemaan riita neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse sopuun, riita siirtyy ratkaistavaksi kuluttajariitalautakuntaan/tuomioistuimeen.

§14 Suoraveloitus

Asiakas hyväksyy, että vuokra maksetaan suoraveloituksena Qicraft Finlandille asiakkaan pankkitililtä. Vuokrasumma veloitetaan aikaisintaan maksun eräpäivänä. Pankki ei ole velvollinen ilmoittamaan tulevista suoraveloituksista. Asiakas vastaa siitä, että tilin saldo kattaa vuokrasumman eräpäivänä. Vuokra veloitetaan kuukausittain vuokrasopimuksen mukaisesti. Jos asiakas ei hyväksy veloitusta, hänen tulee ilmoittaa asiasta Qicraftille välittömästi, kuitenkin viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen eräpäivää. Asiakkaan tulee myös toimittaa kopio ilmoituksesta pankkiin. Edellä oleva §14 on voimassa toistaiseksi ja päättyy viisi (5) päivää sen jälkeen, kun ilmoitus on tehty Qicraftille.